GRUBER – BUDUĆNOST OBRADE ZEMLJE

Podelite:
29.11.2023.

Svaka industrijska grana zahteva određene promene kako bi se uskladila sa novonastalim uslovima, potrebama i ciljevima. Promene u poljoprivredi posebno su izražene, jer svaka sezona sa sobom donosi nove prilike ili neprilike kojima se treba prilagoditi. Inovacije u poljoprivrednoj mehanizaciji su neophodne da bi se optimizovali prinosi, a samim tim i prihodi, da bi se smanjili troškovi, a zemlja maksimalno sačuvala i pripremila za narednu sezonu.

Gruber je jedna od revolucionarnih poljoprivrednih mašina za redukovanu obradu zemlje čije korišćenje predstavlja korak ka umanjenju troškova uz povećanje prinosa. Kako bismo objasnili zašto gruber predstavlja inovaciju u poljoprivrednoj mehanizaciji, ispitaćemo svaki aspekat njegovog rada, njegove mogućnosti i brojne prednosti.

Kako funkcioniše gruber?

Gruber, takođe poznat i kao razrivač je mašina za redukovanu obradu zemlje. Konstruisan je tako da odlično mrvi zemlju i meša žetvene ostatke, kako bi razlaganja što  pre počela. Zemljište se seče, sitni, drobi, rastresa i meša sa žetvenim ostacima. Razrivač može obavljati plitku i duboku obradu zemljišta zahvaljujući preciznom podešavanju radne dubine u rasponu od 5 do 35 centimetara. Sastavni delovi grubera su:

Radni elementi i nosači

Radni elementi grubera mogu biti različitih oblika, kako bi se što bolje prilagodili radnim uslovima. Najčešći su ravni, ravni i uski, strelasti, gletasti, krilasti ili u obliku pačije šape. Uglavnom su raspoređeni u dva ili više reda, a razmak između njih je oko 30 centimetara. 

Radni elementi su prikačeni za nosače, koji su zatim vezani za ram jakim zavrtnjima. Ukoliko dođe do preopterećenja, sama radna tela i nosači su zaštićeni od lomljenja zahvaljujući sigurnosnim vijcima koji povezuju nosače sa ramom i lako su zamenljivi. Vezivanje za ram može biti i pomoću opruga, što omogućava nosaču da se povuče unazad, pređe preko prepreke i vrati u raniji položaj.

Konstrukcioni ram

Ram je nosač svih elemenata i podjednako je važan za funkcionisanje čitave mašine. Čvrstoća mora biti njegova glavna odlika, te je napravljen od najkvalitetnijeg čelika čije su dimenzije srazmerne otporu kojem je izložen.

Diskovi

Nakon obrade radnim telima, sledi prolazak diskova kroz zemlju. Njihova uloga je da ravnomerno rasporede razrivenu zemlju, ali i da je usitne, u slučaju da je zemlja grudvasta. U zavisnosti od uslova rada, diskovi mogu biti glatki ili nazubljeni.

Valjak i čistači

Valjci koji se koriste prilikom gruberisanja jesu parker valjci, V-ring, dupli valjci. Takođe, određeni valjci mogu biti unapređeni dodavanjem čistača, koji služe da čiste valjak prilikom rada sa vlažnom zemljom.

Podešavanje radne dubine

Razvoj poljoprivredne mehanizacije i konstantno unapređivanje radnih mašina značajno su doprineli kvalitetu i brzini rada. Jedan od pokazatelja efikasnosti i maksimalnog učinka jeste hidraulično podešavanje mašine koje se u potpunosti vrši unutar kabine, bez izlaženja i bez pauziranja u toku rada, a takođe je moguće i korigovanje tokom samog procesa, te nije potrebno privremeno obustavljati rad.

Stepen obrađenosti zemljišta i efikasna upotreba

Stepen obrađenosti zavisi od broja i raspoređenosti radnih tela. Prilikom pripreme za proces gruberisanja, važno je obezbediti mašinu sa odgovarajućim rasponom i rasporedom radnih tela, kako bi cela površina koja se obrađuje bila pokrivena.

Kako bi se osigurala efikasnost razrivanja, važno je obratiti pažnju na vlažnost zemljišta. Ukoliko se radi sa zemljom koja je vlažna, može doći do lepljenja zemlje za radne elemente, te je najbolje raditi u suvim uslovima, leti ili početkom jeseni.

Prednosti grubera

Višegodišnja istraživanja razrivačkih mašina dovela su do značajnih poboljšanja u odnosu na konvencionalne metode obrade zemlje. Ova mašina je pažljivo konstruisana kako bi se maksimalno povećao njen učinak, te su mnogi parametri poboljšani:

  • Veći radni zahvat u odnosu na plug, a samim tim i veći učinak 
  • Rastresa zemlju, vodno-vazdušni sistem je efikasniji, a konzervacija vlage povoljnija, pa se koren lakše i brže razvija 
  • Nema kose vuče kao kod plugova, već se centralno vezuje za traktor 
  • Mašinom se lako upravlja, parcela se ne mora deliti na zagone, nema slogova, razora i naora
  • Pogodan je za agregatiranje sa mašinama za dopunsku obradu zemljišta (najčešće sa sejalicama ili APV sistemima za unos đubriva)

Jedina mana grubera je lošije uništavanje korova.

Delovi grubera su uvek napravljeni od kvalitetnih materijala, ali će nakon višegodišnje upotrebe, pogotovo u teškim uslovima, doći do potrebe za novim. Mikron je uvek u potrazi za najkvalitetnijim delovima kako bi mašine što duže optimalno funkcionisale, a saradnja sa proizvođačem mašina Tupanjac nam omogućava da ih testiramo na delu.

Neki od proizvođača sa kojima sarađujemo i u čiji kvalitet smo se uverili su “Amazone”, “Horsch”, “Kverneland”, “Lemken”, “Pottinger”, kada su u pitanju originalni, a “Industriehof” i “IQ parts” kada su u pitanju zamenski delovi.

Autori: Jelena Rajković i Predrag Klisarić

 

Podelite: