Delovi za sejalice

Kada je sezona za setvu ključno je izabrati kvalitetne delove za sejalice kako biste postigli vrhunske rezultate. Tehnička ispravnost i pouzdanost sejalica su presudne za maksimalno iskorišćenje ograničenog vremena bez zastoja mašina.

Kvalitetni rezervni delovi su ključni za efikasnu i preciznu setvu, jer obezbeđuju da se seme ravnomerno rasporedi i poseje na odgovarajuću dubinu u zemljištu i time obezbedi ujednačeno nicanje.

U Mikronu možete da pronađete različite delove za sejalice kao što su:

  • lanci za sejalice
  • nagazni točkovi
  • gume za nagazne točkove
  • diskovi
  • ulagači semena
  • armirana i nearmirana PVC creva raznih veličina i namena

Kvalitetni rezervni delovi su ključni za efikasnu i preciznu setvu, jer obezbeđuju da se seme ravnomerno rasporedi i poseje na odgovarajuću dubinu u zemljištu i time obezbedi ujednačeno nicanje.