Blog

PREDNOSTI KRATKE NOŠENE TANJIRAČE U OBRADI ZEMLJIŠTA

Upotrebom kratkih teških tanjirača poboljšavamo zemljišnu strukturu mešajući biljne ostatke i zemljište. Tanjirače rade na principu prosecanja i podizanja zemljišta uz mešanje sa žetvenim ostacima. Da bi se...

Vidi više