Blog

PREDNOSTI KRATKE NOŠENE TANJIRAČE U OBRADI ZEMLJIŠTA

Upotrebom kratkih teških tanjirača poboljšavamo zemljišnu strukturu mešajući biljne ostatke i zemljište. Tanjirače rade na principu prosecanja i podizanja zemljišta uz mešanje sa žetvenim ostacima. Da bi se...

Vidi više

Mreže i veziva

U poljoprivredi je veoma važan proces baliranja, posebno kada je u pitanju grana stočarstva. Materijali za proces baliranja postoje u vidu mreža i kanapa, takozvanog veziva. Veziva postoje...

Vidi više