PREDSETVENA PRIPREMA – DRLJAČA ILI SETVOSPREMAČ?

Podelite:
24.01.2024.

Predsetvena priprema predstavlja sastavni deo sezone poljoprivrednih radova koji za cilj ima da ostvari tvrdu i ujednačenu posteljicu, a mek pokrivač zemljišta, što će dovesti do ujednačenog nicanja semena i značajno uticati na kasniji rast i razvoj biljke.

Kako bi setva bila uspešna, važno je razumeti ovaj proces i njegovu važnost i biti upoznat sa svim sredstvima i mašinama koje treba pripremiti pre početka radova.

Šta podrazumeva predsetvena priprema?

Predsetvena priprema radi se nakon osnovne obrade zemlje i radovi mogu početi već od 15. februara. Radi stvaranja optimalnih uslova za razvoj biljke, potrebno je obaviti pripremu iz najmanje dva prohoda.

Prvi prohod (zimsko zatvaranje brazde) može se obavljati odmah nakon osnovne obrade ukoliko se radi o kvalitetnijim i lakšim zemljištima. Ukoliko treba zatvoriti brazdu težeg zemljšta, mora se sačekati kraj februara ili početak marta, kako bi zemlja imala dovoljno vremena da izmrzne.

Drugi prohod se može obavljati u rano proleće, čim vremenski uslovi to dozvole (polovinom marta) ili neposredno pred setvu, ukoliko biljna kultura to zahteva.

Sloj zemlje koji je potrebno obraditi prilikom predsetvene pripreme odrediće biljna kultura i uslovi zemljišta, ali kreće se najčešće od 5cm do 10cm. Struktura setvenog sloja treba da bude sitno-mrvičasta, te je važno obratiti pažnju na potencijalno stvaranje pokorice koja može da oteža nicanje biljke.

Rezultat predsetvene pripreme je stvaranje dva ključna sloja zemlje. Gornjeg koji je rastresit i omogućava da klica nikne bez pružanja velikog otpora i donjeg koji treba da bude dobra potpora semenu i da kasnije omogući da se koren dobro razvije u kontaktu sa zemljom.

Pokazatelji kvalitetno odrađene predsetvene pripreme su:
  • Setveni sloj koji ima sposobnost da apsorbuje velike količine vode bez stvaranja pokorice
  • Smanjena evaporacija
  • Stvoren kapilarni dotok vode do semena u klijanju
  • Obezbeđeni mikroelementi, vazduh i voda za dobar razvoj korenovog sistema

Mašine za obavljanje predsetvene pripreme

U zavisnosti od radnih uslova, priprema se može vršiti na više načina – drljačama, germinatorima ili setvospremačima. Njihova glavna razlika jesu radni organi. Kod drljača to su klinovi, a kod setvospremača i germinatora S-opruge, a tip zemljišta koje se obrađuje odrediće koji tip mašine je povoljniji za idealnu obradu.

Drljače

Drljače mogu biti lake, poluteške ili teške. Njihove razlike se, pored težine, ogledaju i u načinu izrade konstrukcije, kačenju i veličini radnog elementa (klina). Lake drljače nemaju rotore, koriste se za male konjske snage (od 40ks do 70ks) i za radne zahvate od 2,2m do 4m. Poluteške pokrivaju veliki opseg konjskih snaga (od 70ks do 200ks) i radni zahvat im je od 2,8m do 8,6m. Teške se koriste kod traktora većih snaga (od 120ks do 400ks) i opsege od 4,4m do 9,9m.

Klinovi drljače su termički obrađeni, određene tvrdoće i otporni na deformacije, te je njihova proizvodnja složena i mora biti dobro kontrolisana. Primer kvalitetnih klinova nudi Mašinska radionica Tupanjac, koja u sopstvenoj proizvodnji već dugi niz godina pažljivo izrađuje klinove za svoje drljače. Na ovim drljačama se koriste FKL ležajevi koji traju 5 puta duže od standardnih ležajeva i pokazali su odlične rezultate u poljoprivredi,  uzimajući u obzir i opterećenja i stepen zagađenja. Jedan od tih je ležajna jedinica LEF 20F 2F koja umesto standardnog jednostostrukog zaptivanja nudi trostruko zaptivanje i time sprečava prodor finih nečistoća kao što su prašina, vlaga i slično. Ležaj takođe štiti i metalni poklopac debljine 1.5 mm koji sprečava prodor kamena, kanapa i krupnih nečistoća.

Drljača obrađuje zemljište u pravcu kretanja traktora i može se podeliti na 3 radne zone.

  • Prva radna zona obuhvata potirače traga koji imaju ulogu da obrade zemlju koja se zadržava iza pneumatika i daske za ravnanje koje poravnavaju i dezintegrišu zemljište
  • Druga radna zona obuhvata krila i klinove koji mešaju i ravnaju zemljište i razbijaju grudve kako bi mašina imala bolju propusnu moć
  • Treća radna zona obuhvata rotore drljače koji služe da se mašina osloni na zemljište i da se preostali komadi zemlje razbiju i promešaju

Setvospremači

Poput drljače, i setvospremači se sastoje iz 3 zone:

  • Prva radna zona podrazumeva raspodelu i ravnanje zemljišta što može da se obavlja uz potirače traga koji obrađuju žemljište iza pneumatika i time doprinose ujednačenom nicanju biljaka
  • Druga radna zona sadrži radne organe koji obrađuju zemljište na željenoj dubini pomoću s-opruga koje vibriranjem i pravcem kretanja mrve, mešaju i raspoređuju zemljište
  • Treća radna zona je zona raspoređivanja, mešanja i sitnjenja zemljišta pomoću valjaka

S-opruge predstavljaju ključan element setvospremača i svojom raznolikošću omogućavaju upotrebu na različitim terenima. U zavisnosti od tipa opruge, tokom rada one mogu oscilirati napred-nazad i prilagođavati se terenu. Razlikuju se po svom napadnom uglu i jačini, odnosno po poprečnom preseku materijala od kog su napravljene. Na vrhu opruge se nalazi potrošni element koji može biti kopljasta motičica ili na primer, pačija šapa koja je povoljnija za podsecanje i vađenje korova.

Jedan od najboljih svetski priznatih proizvođača s-opruga je LAMATOR čiji su se proizvodi izvanredno pokazali i u ekstremnim uslovima rada zbog njihovog kvaliteta i načina izrade.

Predsetvena priprema

Kada koristiti drljaču, a kada setvospremač?

Ako zima ne uspe da odradi svoj proces dezintegracije zemljišta usled vlage i niskih temperatura, nastaje tip zemljišta teži za obradu, tj. nastaju tvrde grudve na površini zemlje, što može predstavljati problem za oscilirajuću oprugu, te je kod ovakvih tipova zemlje bolje koristiti drljače čiji su klinovi ravni i ne osciliraju.

Setvospremač se pokazao dosta efikasnijim u borbi protiv korova jer ga izbacuje na površinu i time isušuje, pa je pogodan za, na primer, pripremu za setvu kukuruza jer temperature u tom periodu dostižu do 10 stepeni, a korovi već uveliko niču. 

Svakom poljoprivredniku je prioritet kvalitetna i istrajna mašina, jer je pouzdan proizvod upravo to što mu omogućava efikasnost, besprekoran rad bez kvarova i uštedu goriva. 

Za dug radni vek Vaše mašine za predsetvenu pripremu zaslužni su kvalitetni delovi proizvođača kao što su Eurozappa, Lamator, Tupanjac i drugi, a Mikron je dugih niz godina gradio saradnju sa ovim proizvođačima da bi obezbedio za naše tržište, kao i za region, veliki izbor delova za mašine za predsetvenu pripremu, dok je u skorije vreme Mikron razvio i saradnju sa domaćim proizvođačima poljoprivredne mehanizacije na razvoju ovih priključnih mašina.

 

Podelite: