Blog

GRUBER – BUDUĆNOST OBRADE ZEMLJE

Svaka industrijska grana zahteva određene promene kako bi se uskladila sa novonastalim uslovima, potrebama i ciljevima. Promene u poljoprivredi posebno su izražene, jer svaka sezona sa sobom donosi...

Vidi više

JEDINSTVENA MAŠINA ZA USITNJAVANJE BILJNE MASE

Sezona vršidbe suncokreta u 2023. godini je specifična po veoma visokoj masi biljaka. Osim toga, problem postaju i ostaci agresivnih stabljika suncokreta, koji mogu naneti ozbiljne štete na...

Vidi više

MOTORNO ULJE I NJEGOVA ULOGA U ODRŽAVANJU MAŠINE

Motorno ulje ima ulogu podmazivanja pokretnih delova motora poput klipova i ventila. Kako bi gotovo svaki deo motora kontinuirano i bez prekida radio neophodno mu je motorno ulje...

Vidi više

VAŽNOST PODRIVANJA U OBRADI ZEMLJIŠTA I VRSTE PODRIVAČA

Podrivanje predstavlja proces obrade zemljišta koje za cilj ima poboljšanje regulacije vode i vazduha u zemljištu. Kako bismo bolje objasnili važnost ovog procesa, na jednom mestu ćemo opisati...

Vidi više

PREDNOSTI KRATKE NOŠENE TANJIRAČE U OBRADI ZEMLJIŠTA

Upotrebom kratkih teških tanjirača poboljšavamo zemljišnu strukturu mešajući biljne ostatke i zemljište. Tanjirače rade na principu prosecanja i podizanja zemljišta uz mešanje sa žetvenim ostacima. Da bi se...

Vidi više

NERADNI DANI

Dragi naši klijenti, Želimo da Vas obavestimo o neradnim danima ovog vikenda. MIKRON predstavništvo i prodajni centar neće raditi u petak 28. i subotu 29. jula. Ponovo se...

Vidi više

MREŽE I VEZIVA ZA BALIRANJE

U poljoprivredi je veoma važan proces baliranja, posebno kada je u pitanju grana stočarstva. Materijali za proces baliranja postoje u vidu mreža i kanapa, takozvanog veziva. Veziva postoje...

Vidi više